Iontophoresis


13 Products

Iontopatch 80mA (6/bx)
$47.50
SKU: 1001483
Iontopatch STAT Patch (6/bx)
$79.72
SKU: 1001485
IontoPatch Extra Strength - 120mA (6/pack)
$70.34
SKU: 1001486
1.5Cc Small Trivarion Ionto Pad (12/Bx)
$77.95
SKU: 1002372
2.0Cc Medium Trivarion Ionto Pad (12/Bx)
$77.95
SKU: 1002373
3.5cc Large Trivarion Ionto Pad (12/bx)
$82.95
SKU: 1002374
Butterfly Trivarion Ionto Pad (12/Bx)
$75.95
SKU: 1002835
Activapatch Intellidose 2.5
$77.99
SKU: 1002837
Activa Dose II Controller
$367.58
SKU: 1002858
Activapatch IontoGo 12.0
$50.64
SKU: 1002899
Activapatch IontoGo 4.0
$54.95
SKU: 1002959
NORCO IONTO TREATMENT KIT
$66.25 to $71.25
SKU: 2002388
Ionto4 Electrodes
$70.98
SKU: 1003989
Select up to 4 items to compare.
Select up to 4 items to compare.